Untitled Document

Bilimsel Program

08:00 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açılış
09:40 – 11:00 Panel: Gribin etkeni ve kliniği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Firdevs Aktaş
09:40 - 10:00 Zoonotik bir virüs olarak influenza: geçmişten geleceğe
Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz
10:00 - 10:20 Dünyada ve Türkiye'de grip surveyansı
Dr. Sevim Meşe
10:20 - 10:40 Grip kliniği, seyri ve ko-enfeksiyonları
Prof. Dr. Dilek Arman
10:40 - 11:00 Grip vaka algoritması ve antiviral endikasyonları
Prof. Dr. Firdevs Aktaş
11:00 – 11:20 Kahve arası
11:20 - 12:20 Panel: Özel hasta gruplarında grip
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Servet Arıoğul
11:20 - 11:40 Çocuk Hastalar
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
11:40 - 12:00 Yaşlılar
Prof. Dr. Servet Arıoğul
12:00 - 12:20 Gebeler
Dr. Özlem Dural
12:20 - 13:30 Öğle arası
13:30 - 14:40 Panel: Kronik hastalıklar ve grip
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Satman, Prof. Dr. Ebru Çakır Edis
13:30 - 13:45 Multimorbiditeli Hastalarda grip
Yrd. Doç. Dr. Lale Özışık
13:45 - 14:00 Diyabet ve endokrin hastalıklar
Prof. Dr. İlhan Satman
14:00 - 14:15 Kronik solunum yolu hastalıkları
Prof. Dr. Ebru Çakır Edis
14:15 - 14:30 Hematolojik ve İmmun sistemi baskılanmış kişiler
Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu
14:30 - 14:40 Tartışma
14:40 - 15:00 Kahve arası
15:00 – 16:00 Panel: Gripte Korunma ve Sosyo-Ekonomik boyut
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Hülya Akan
15:00 - 15:20 Toplumda Grip ve Aşılamanın: Sosyal ve Ekonomik Boyutu
Prof. Dr. Levent Akın
15:20 - 15:40 How England achieves one of the highest influenza vaccination rates in Europe
Dr. George Kassianos
15:40 - 16:00 Influenza Suveillance in Middle East
Dr. Muslim Younis Abu Hasan
16:00 - 16:10 Ara
16:10 - 17:00 Ulusal Projelerin ve Grip Platformu Projelerinin Sunumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, Prof. Dr. İrfan Yavaş09:00 – 10:10 Panel: Grip aşıları ve korunma
Oturum Başkanları: Prof. Dilek Arman, Prof. Dr. Günay Aydın
09:00 - 09:15 Gripte koruyucu tedbirler ve bağışıklama
Doç. Dr. Hülya Akan
09:15 - 09:30 Grip aşılarındaki gelişmeler ve geleceğe yönelik projeksiyonlar
Doç. Dr. Meral Akçay
09:30 - 09:45 Eczacıların gözünden grip ve aşılama
Ecz. Asuman Çakıroğlu
09:45 - 10:00 Aşı karşıtı görüşler ve yansımaları
Prof. Dr. Selim Badur
10:00 - 10:10 Tartışma
10:10 - 10:40

Akılcı İlaç Kullanımı
Ecz. Mesil Aksoy (TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı)
Oturum Başkanı: Ecz. Asuman Çakıroğlu

10:40 - 11:00 Kahve arası
11:00 - 11:40 Medyada grip
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz
  Gazete arşivlerinde grip
  Bir sağlık çalışanı olarak medyada konuşmak ve medyaya konuşmak
  Basılı medya temsilcileri, sosyal medya uzmanı ve hekimler tartışması
Katılımcılar: Platform üyeleri
Mesude Erşan (Hürriyet Gazetesi Sağlık Muhabiri)
Sibel Güneş
(Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri)
11:40 - 12:30 Masal Dinletisi
Platform üyelerinin video sunumları
Kapanış