Ecz. Asuman ÇAKIROĞLU
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Son yirmi sekiz yıldan beri Ataköy 9.kısımda Atrium Çarşıda Yonca Eczanesinde hizmet vermekteyim. İstanbul Eczacı odası ve İstanbul eczacı kooperatifinde meslek içi eğitim komisyonlarında 6 yıl eğitimler düzenleyerek görev yaptım. Farmavizyon Eczacılık Fuarının “bilimsel Danışma Kurulu “ Üyesi olarak 3 yıl çalıştım. Fuarda eczacılara yönelik eğitim programları hazırladım. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Bilim Dalının Hazırladığı Klinik Eczacılık ve farmasötik bakım konulu eğitimlerin tamamını aldım. Klinik eczacılık Derneği üyesiyim ve bir yıl orada başkan yardımcısı olarak görev yaptım. 2005 yılında eczacılık görevindeki hizmet anlayışım ve eczacıların meslek içi eğitimlerine katkı verdiğim için ve sektörün bileşenlerine yapıcı ilişkiler kurarak sektöre değişik konularda verdiğim katkıdan dolayı “YILIN ECZACISI” Ödülünü aldım. 2007 yılında Avrupa Klinik Eczacılık Derneğinin İstanbul’da yapılan toplantısına sunduğumuz (İÜEF farmakoloji ana bilim dalı ile birlikte) posterle ödül aldık. Çalışmamızın konusu “Prediyabette farkındalık yaratma” idi. Diyabet hastalarının ilaçlarının doğru kullanımı ve hastalığın takibi konusu olan ikinci posterimiz oldu. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere diğer birçok eczacılık fakültesinde derslere girerek eczacı adayı öğrencilere eczane eczacılığını anlattım, çeşitli jürilerde yer aldım. Eczanemde çok sayıda stajyer yetiştirmeye devam ediyorum. 2009 yılında Etkin Eczacılık derneğini kurdum 3 yıl başkanlığını yürüttüm. Derneğin yayın organı olan Etkin Sağlık dergisinin sorumluluğunu üstelendim. 6 yıldan beri her iki ayda bir çıkardığımız dergiyi 35000 adet basıyoruz. Dergide Halk sağlığını korumasına yönelik yazılar yayınlıyoruz ve eczanelerimizden dağıtıyoruz. Edebiyat sohbetlerine caz müziği konserlerine katılmayı seviyorum.

Ecz. Asuman Çakıroğlu, eczacıların gözünden grip ve aşılama kapsamlı konuşmasında şu noktalara dikkat çekecektir; 1. Eczanede hedef kitleye aşı zamanını hatırlatmak 2. Aşı ile ilgili bilgi ve broşür hazırlamak 3. Aşı konusunda TV de yayınlanan karşı söylemleri konuşmak 4. Grip ile soğuk algınlığı aradındaki farkı anlatmak 5. Aşıyı gündemde tutmak