Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1975 yılında mezun olmuş,1977 yılında aynı fakültenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1981 yılında uzman olmuştur.1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi olarak başlamış, 1990 yılında Doçent ünvanı almıştır. Şubat 1998 de profesörlüğe yükseltilmiştir.1997- 2009 tarihlerinde anabilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. 2001 yılından beri Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi başkanlığını yürütmektedir. T.C Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Firdevs Aktaş; Grip vakalarında algoritma ve antiviral tedavi endikasyonlarını anlatacaktır. Hocamız özellikle hospitalizasyon gereken, ciddi, ilerleyici komplike gidiş düşünülen tüm hastalara önceki sağlık durumu ve aşılanma durumuna bakılmaksızın antiviral uygulanması gerektiğini vurgulayacaktır. Erken antiviral tedavinin (önerilen semptomların başlangıcından itibaren ilk 48 saat), influenza komplikasyonlarının sıklığını ve ciddiyetini, hastanede kalış süresini ve mortaliteyi azalttığını gösteren çalışmaları bizlere aktaracaktır.