Prof. Dr. İrfan YAVAŞOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldum. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanlık eğitimimi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. Aynı kurumunda akademik hayatıma devam ettim, 2015 yılından beri profesör olarak hizmet vermekteyim. Üç yıldır Türk Hematoloji Derneği “ enfeksiyon ve destek tedaviler” alt komitesinde çalışmaktayım. Uluslar arası hakemli dergilerde 80'nin üstünde, ulusal hakemli dergilerde 100'ün üstünde, Uluslar arası kongrelerde 100'ün üstünde, ulusal kongrelerde 300'ün üstünde bildirim vardır. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD-Hematoloji BD’da çalışmaktadır.

Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu; Hematoloji-onkoloji için tedavi ile ilişkili ölümün infeksiyonlardan kaynaklandığını vurgulayarak bu hastalarda gripten korunmanın yollarını anlatacaktır. Bu kapsamda hastaların yanı sıra sağlık çalışanlarının da grip aşısı ile aşılanmalarının, iş kayıplarını ve nozokomiyal bulaşı azalttığı, hastanede yatan hastalar arasında mortalite oranlarını düşürdüğü ve sonuçta maliyet etkin olduğunu vurgulayacaktır.