Prof. Dr. İlhan SATMAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1979 yılı mezunudur. Aynı kurumda İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini 1983 yılında tamamlayan Dr. Satman, zorunlu hizmetini SSK İstanbul Kartal Meslek Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi ile SSK İstanbul Hastanesi’nde yapmıştır. 1986-1988 yılları arasında Suudi Arabistan, Dhahran’da King Fahd University of Petroleum & Minerals’de çalışmıştır. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyabet Bilim Dalı’na dönen Dr. Satman, Almanya’da Justus-Liebig Üniversitesi, İsveç’te Karolinska Enstitüsü ve İngiltere’de St. Bartholomew’s Hospital’de çalışmalara katılarak bilgi ve deneyimlerini artırmıştır. 1991 yılında İç Hastalıkları Doçenti, 1997 yılında Profesör ve 2007 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı unvanlarını almıştır.

Prof. Dr. İlhan Satman, endokrin hastalarında grip başlıklı sunumunda özellikle dünyada en yüksek (8.sıra) ölüm nedenleri arasında yer alan diabet konusunda açıklamalar yapacaktır. Diyabetli bireylerde T-lenfosit yanıtının zayıf olması, nötrofil fonksiyonunun azalması, humoral immunite bozukluğu, inflamatuvar sitokin sekresyonunun azalması, glikozüri, polimorf nüveli lökosit apopitozunun artması, mikroorganizmaların virülansının artması, nedeniyle infeksiyon gelişme riski, diyabeti olmayanlara göre daha yüksektir. İnfluenzaya yakalanan diyabetlilerde ölüm riskinin 4 kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Aşılama, influenza infeksiyonuna bağlı komplikasyon riskini düşürmek için en etkin, güvenilir ve en ucuz yöntemdir. Diyabetli bireylerde, influenza aşısının nondiyabetik bireylerdeki kadar etkili olduğu bildirilmektedir. Ancak özellikle yaşlı diyabet hastalarında aşının koruyuculuğu ile ilgili çelişkili görüşler vardır. Bununla beraber, genel olarak influenza aşısının koruyuculuğunu artırmak için aşı geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.