Prof. Dr. Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından 1984 yılında uzmanlığını aldı. 1989 yılında aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1987-89 döneminde Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından Bilim Uzmanlığı derecesi aldı. 2006 yılında Halk Sağlığı Profesörü oldu. Sağlık Bakanlığının bulaşıcı hastalıklarla ilgili kurduğu çeşitli danışma kurullarında üyelikleri devam etmektedir.

Prof. Dr. Levent Akın Sempozyumda; Grip enfeksiyonunun toplumsal yükü ve buna bağlı sonuçlarında virusun virülansı ve infektivitesinin yanısıra toplumun demografik yapısı, sağlık hizmetlerine ulaşım ve kullanım, risk faktörlerinin prevelansı, sosyal ve ekonomik koşullar, kişilerin bağışıklık sisteminin durumu, eşlik eden veya altta yatan hastalıkların önemini anlatan bir sunum yapacaktır. Ayrıca Hocamız, gribe karşı alınması gereken hijyen ve aşı gibi önlemlerin sonuçlarına bağlı olarak devlete olan güvende olumlu veya olumsuz değişimlere dikkat çekecektir.